Kích thước các khung treo Backdrop trong các phòng Hội thảo/ họp, Hội trường tại Nhà Điều hành - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KÍCH THƯỚC CÁC KHUNG TREO TREO BACKDROP
CÁC PHÒNG HỌP/ HỘI THẢO, HỘI TRƯỜNG TẠI NHÀ ĐIỀU HÀNH
STT TÊN PHÒNG KÍCH THƯỚC KHUNG TREO BACKDROP
1 HỘI TRƯỜNG 3,29m x 2m
2 PHÒNG P2-02 4m x 1,6m
3 PHÒNG P2-03 4m x 1,6m
4 PHÒNG P2-05 3,4m x 1,9m
5 PHÒNG P3-02 4m x 1,6m
6 PHÒNG P3-05 4m x 1,6m
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.