Trường ĐH KHXH&NV thành lập phòng truyền thông và Tổ chức sự kiện

Ngày 12-1-2017, Hiệu trưởng đã ký quyết định số 68/QĐ-XHNV-TCCB về việc thành lập phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện (Office of Communication and Events - O.C.E).

Theo đó, Phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện có các chức năng chính là: (1) đầu mối thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh; (2) thực hiện công tác truyền thông và quan hệ công chúng; (3) quản lý và tổ chức các sự kiện nhằm góp phần xây dựng, phát triển thương hiệu và thế mạnh của Trường theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với môi trường giáo dục. Phòng cũng là đơn vị phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện quảng bá phù hợp với môi trường giáo dục đại học, quản lý website, bản tin Xã hội và Nhân văn, trang Youtube, fanpage Trường.


Cũng trong ngày 12-1-2017, Hiệu trưởng đã ký các quyết định bổ nhiệm ông Trần Nam, Nguyên Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp làm Trưởng phòng và ông Nguyễn Tất Toàn, Nguyên Phó trưởng phòng Công tác sinh viên , Bí thư Đoàn trường làm Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện.


Phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện:

- Phòng A107 cơ sở 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1

- Điện thoại: 08.38293828 - số nội bộ 199

- Email: oce@hcmussh.edu.vn

- Website: www.oce.hcmussh.edu.vn

- Quy định tổ chức và hoạt động của phòng TT&TCSK: xem tại đây

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.