Giáo sư Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng Đại học Harvard thăm và thuyết trình tại Trường ĐH KHXH&NV

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Giáo sư Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng Đại học Harvard (Hoa Kỳ), sáng ngày 23-3, Giáo sư Faust cùng các đồng sự đã làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH KHXH&NV về khả năng hợp tác giữa hai đại học.

Hình ảnh - Video